Rozliczenie - basen


Rozliczenie - basen

IV kwartał 2005 roku
Wydano:
Październik
Listopad
Grudzień
Basen
256,80
342,40
299,60
Instruktor 1
288,90
385,20
288,90
Instruktor 2
315,00
420,00
315,00
Suma (A)
860,70
1.147,60
903,50
Autokar (B)
1.160,00
870,00
1.015,00
Suma (A+B)
2.020,70
2.017,60
1.918,50
Suma opłat za kwartał
5.956,80


  Zebrano (na kwartał):
    4.350,00 zł (po 60,00 zł na kwartał)
    1.155,00 zł (autokar - październik)
    1.435,00 zł (autokar - listopad)
 
Razem:
  6.940,00 zł
Zostało:
  6.940,00 - 5.956,80 = 983,20 zł
   
   
   
Kserokopie faktur oraz symulacja kosztów do wglądu w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 61

Dyrekcja


Rozliczenie odpłatności za basen
 
Data od 1.10.2005
wpłata
wypłata
saldo
 
12.10.05 wpłata rodziców kl. 2 b 1 200,00   1 200,00
13.10.05 wpłata rodziców kl. 3 a 1 130,00   2 330,00
17.10.05 wpłata rodziców kl. 3 b 700,00   3 030,00
27.10.05 POSiR = basen + trener   545,70 2 484,30
28.10.05 transport   1 160,00 1 324,30
30.10.05 trener   315,00 1 009,30
03.11.05 wpłata rodziców kl. 2 b 300,00   1 309,30
07.11.05 wpłata rodziców kl. 2 a 1 650,00   2 959,30
07.11.05 wpłata rodziców kl. 3 a 270,00   3 229,30
07.11.05 wpłata rodziców kl. 3 b 255,00   3 484,30
18.11.05 POSiR = basen + trener   727,60 2 756,70
25.11.05 trener   420,00 2 336,70
30.11.05 transport   870,00 1 466,70
05.12.05 wpłata rodziców kl. 2 a 525,00   1 991,70
07.12.05 wpłata rodziców kl. 3 b 325,00   2 316,70
12.12.05 wpłata rodziców kl. 2 b 285,00   2 601,70
12.12.05 POSiR = basen + trener   588,50 2 013,20
12.12.05 wpłata rodziców kl. 3 a 300,00   2 313,20
21.12.05 wpłata rodziców kl. 3 b 200,00   2 513,20
23.12.05 trener   315,00 2 198,20
02.01.06 transport   1 015,00 1 183,20
03.01.06 wpłata rodziców kl. 3 a 165,80   1 349,00
11.01.06 wpłata rodziców kl. 2 b 1 350,00   2 699,00
17.01.06 POSiR = basen + trener   727,60 1 971,40
17.01.06 wpłata rodziców kl. 3 a 398,00   2 369,40
17.01.06 wpłata rodziców kl. 2 b 75,00   2 444,40
25.01.06 trener   420,00 2 024,40
31.01.06 transport   1 160,00 864,40
08.02.06 wpłata rodziców kl. 3 b 840,00   1 704,40
16.02.06 wpłata rodziców kl. 3 a 861,20   2 565,60
17.02.06 POSiR = basen + trener   363,80 2 201,80
27.02.06 wpłata rodziców kl. 2 a 1 500,00   3 701,80
27.02.06 trener   210,00 3 491,80
28.02.06 POSiR = basen + trener   580,00 2 911,80
24.03.06 POSiR = basen + trener   909,50 2 002,30
27.03.06 trener   525,00 1 477,30
28.03.06 wpłata rodziców kl. 3 b 195,00   1 672,30
31.03.06 transport   1 450,00 222,30
11.04.06 wpłata rodziców kl. 2 b 1 175,00   1 397,30
10.04.06 POSiR = basen + trener   588,50 808,80
20.04.06 wpłata rodziców kl. 3 b 310,00   1 118,80
20.04.06 dofinansowanie ucz.kl.3 a RR 47,50   1 166,30
24.04.06 dofinansowanie ucz.kl.3 b RR 40,00   1 206,30
25.04.06 trener   420,00 786,30
29.04.06 transport   1 015,00 -228,70
08.05.06 wpłata rodziców kl. 3 a 1 166,50   937,80
09.05.06 wpłata rodziców kl. 3 b 360,00   1 297,80
17.05.06 wpłata rodziców kl. 3 a 67,00   1 364,80
01.06.06 wpłata rodziców kl. 2 a 1 000,00   2 364,80
26.05.06 POSiR = basen + trener   588,50 1 776,30
27.05.06 trener   490,00 1 286,30
19.06.06 transport   968,50 317,80
         


Wyjaśnienie dotyczące KP nr 168/06 z dnia 01.06.2006 r.Umniejszono wpłatę do PKO o kwotę 317,80 zł (słownie: trzysta siedemnaście zł osiemnaście gr) na skutek nadwyżki wpłat rodziców na basen.

Nadwyżkę oddano n/wym. skarbnikom klas:
•  klasa II a - 11,20 zł
•  klasa II b - 151,20 zł
•  klasa III a - 144,20 zł
•  klasa III b - 11,20 zł