Szkolny Konkurs Matematyczny Plusik
      Szkolny Konkurs Matematyczny Plusik organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 61 w Poznaniu. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2000/ 2001. Przeznaczony on jest dla uczniów klas : trzecich, czwartych, piątych i szóstych.

       Celem konkursu jest nie tyle sprawdzenie wiedzy, co postawienie przed uczniami zadań, których rozwiązanie wymaga niestereotypowego działania, zdolności logicznego myślenia, odwagi w świadomym posługiwaniu się wiedzą matematyczną. Premiowani są uczniowie, którzy łączą wyobraźnię z umiejętnością szukania niebanalnych rozwiązań. Konkurs wspomaga rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, popularyzuje matematykę.

       W Plusiku mogą brać udział wszyscy uczniowie bez względu na wyniki w nauce. Zawodnicy otrzymują drobne upominki, laureaci dyplomy i ocenę z matematyki.

Zmagania konkursowe trwają 45 minut. Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. Uczniowie klas III i IV rozwiązują ten sam zestaw zadań, ale klasyfikowani są oddzielnie. Podobnie zawodnicy z klas V i VI.

       W V Szkolnym Konkursie Matematycznym Plusik , który odbył się 1 kwietnia 2005 r uczestniczyły 63 osoby.


Wyniki klasyfikacji:
Klasy III
1. Rita Rain
2. Agata Szymkowiak
3. Adam Linke
    Małgosia Snopek
    Izabela Żurczak
IIIa
IIIa
IIIb
IIIa
IIIa
Klasy IV
1. Monika Golec
2. Klaudia Garczyk
3. Adam Czarnecki
    Laura Guździoł
IVa
IVb
IVa
IVb
Klasy V
1. Marta Grządzielewska
2. Dorota Falis
3. Maciej Kozłowski
Vc
Vb
Va
Klasy VI
1. Agata Masztalska
2. Krzysztof Szalaty
    Bartosz Guździoł
3. Filip Kozłowski
VIa
VIa
VIb
VIa


Gratulujemy zwycięzcom.
Wszystkim dziękujemy za udział.

Ilona Grządzielewska
Alicja Każmierowska