Nauczyciele 2006/2007


Nauczanie przedmiotowe:

Maria Guzik - język polski
Wiesława Jechalke - język polski
Ilona Grządzielewska - matematyka
Alicja Kaźmierowska - matematyka
Alina Lissewska - język angielski
Natalia Rabcewicz - język angielski
Janina Sołtysik - język angielski
Danuta Nowicka - język niemiecki
Ewa Rozpłochowska - przyroda
Wojciech Walkowiak - przyroda, technika
Iwona Bożek - historia
Piotr Jankowski - informatyka, technika
Katarzyna Matelska - sztuka (plastyka, muzyka)
Arleta Wojciechowska - religia
Danuta Włodarczak - wychowanie fizyczne
Sławomir Stefański - wychowanie fizyczne
Agnieszka Konieczna - wychowanie fizyczne
Wiesława Konieczna -  

Nauczanie zintegrowane:

Żaneta Kupidura
Małgorzata Nowicka-Sitek
Wiesława Kaniewska
Jolanta Sieradzka
Justyna Sieczka
Dorota Maćkowiak
Katarzyna Matelska - muzyka
Agnieszka Konieczna - wychowanie fizyczne
Piotr Jankowski - informatyka
Zofia Szlaty - religia
Arleta Wojciechowska - religia
Bolesław Starosolski - religia

Wychowawcy klas
Małgorzata Nowicka-Sitek - kl. 0
Jolanta Sieradzka - kl. Ia
Wiesława Kaniewska - kl. I b
Dorota Maćkowiak - kl. II a
Justyna Sieczka - kl. II b
Żaneta Kupidura - kl. III a
Dorota Skierska - kl. III b
Ewa Rozpłochowska - kl. IV a
Wiesława Jechalke - kl. IV b
Wojciech Walkowiak - kl. V a
Piotr Jankowski - kl. V b
Ilona Grządzielewska - kl. VI a
Alicja Kaźmierowska - kl. VI b