Sprawdzian 2007Terminy sprawdzianu 2007

Poniżej podajemy terminu sprawdzianu w 2007 r.
1) termin sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej:

12 kwietnia 2007 roku, godz. 9.00,

2) dodatkowy termin sprawdzianu dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian w dniu 12 kwietnia 2007 r.:

5 czerwca 2007 roku, godz. 9.00,

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późn. zm.).


Szczegółowe informacje na temat sprawdzianu pdoadzą (podali) Wam wychowawcy.
Wiecej informacji na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.