Szkolny zestaw programówSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
DLA ODDZIAŁU ZEROWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2004/2005  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61


Oddział
klasa
Zajęcia edukacyjne
Nazwa programu autor, nr dopuszczenia
Numer w szkolnym zestawie programowym
Uwagi
0 Zajęcia zintegrowane ABC . Program wychowania przedszkolnego XXI wieku
DKW-4013-1/00
SP- 61 - 0 - 1/2004  
0 Religia Program "Jesteśmy dziećmi Boga" AZ - 0 - 04/4 z 26.03.2004r. Opr. J. Szpet, D. Jackowiak SP- 61 - 0 - 2/2004 Podręcznik AZ - 03 - 04/4 -0 "Przychodzimy do Pana Boga" red. J. Szpet, D. Jackowiak

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
DLA KL. I - III
W ROKU SZKOLNYM 2004/2005
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61


Oddział
klasa
Zajęcia edukacyjne
Nazwa programu autor, nr dopuszczenia
Numer w szkolnym zestawie programowym
Uwagi
I a, b Zajęcia zintegrowane Program wczesnoszkolny zintegrowanej edukacji XXI wieku kl. I - III
Nr DKW-4014-267/99
SP- 61 - I - 3/2004 Kompilacja Podręcznik wiodący "Wesoła szkoła" S. Łukasik, H. Petkowicz, E. Witkowska
I a, b Religia Program - "Jesteśmy dziećmi Bożymi"
AZ-1-01/1
SP-61 - I - 4/2004 Podręcznik "W domu Bożym
i rodzinie Jezusa" AZ-11-01/1-2
I a, b Język angielski . Program nauczania języka angielskiego dla klas I - III; I etap edukacyjny
DKW - 4014 - 7/00
E. Lewandowska, B. Maciszewska
SP-61 - I - 5/2004  
II a, b Zajęcia zintegrowane . Program wczesnoszkolny zintegrowanej edukacji XXI wieku kl. I - III
Nr DKW-4014-267/99
Muzyka 2 DKW-4014-155/99
SP-61 - II - 6/2004 Kompilacja Podręcznik wiodący "Wesoła szkoła" S. Łukasik,
H. Petkowicz, E. Witkowska
II a, b Religia program "Jesteśmy dziećmi Bożymi" Nr AZ-1-01/1 SP-61 - II - 7/2004 "Bliscy sercu Jezusa" podr. Nr AZ-12-01/1-2
II a, b Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas I - III
DKW-4014-7/00
E. Lewandowska, B. Maciszewska
SP-61 - II - 8/2004  
III a Zajęcia zintegrowane Zintegrowany Program Edukacji wczesnoszkolnej z elementami pedagogiki Celestyna Freineta "Okno na świat", Program autorski : Jolanta Sieradzka Muzyka 3 WSiP
DKW - 4014 - 155/99
E. Lipska
SP-61 - III - 9/2004 Program nauczania opracowany przez nauczycielkę szkoły został wprowadzony do szkolnego zestawu programów po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego i zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania początkowego.
III b Zajęcia zintegrowane Przyjazny program zintegrowany I etap edukacyjny. Praca zbiorowa
DKW-4014-53/00 WSiP
Muzyka 3 - E. Lipska
DKW - 4014 - 155/99 WSiP
SP-61 - III - 10/2004 Kompilacja Podręcznik wiodący "Wesoła szkoła" Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna
III a, b Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas I - III
DKW-4014-7/00
E. Lewandowska, B. Maciszewska
SP-61 - III - 11/2004  
III a, b Religia Program "Jesteśmy dziećmi Bożymi" Nr AZ - 1 - 01/1 z dn. 20.09.2001 r. SP-61 - III - 12/2004 Podręcznik "Jezusowa wspólnota serc" Nr AZ - 13 - 01/1 - 2
III a, b Informatyka DKW-4014-24/99
Autorski program nauczania informatyki E. Kowalczyk, R. Siciarz, L. Kłodziński
SP-61 - III - 13/2004 1 godz. tygodniowo
II a, b III a, b Czwarta godzina wychowania fizycznego Program wstępny kursu nauki pływania dla dzieci klas I - III szkoły podstawowej opracowany w Zakładzie Pływania
i Ratownictwa Wodnego Adademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
SP-61 - II i III - 14/2004 1 godz. tygodniowo/ pływalnia

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
DLA KL. IV
W ROKU SZKOLNYM 2004/2005
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61


Oddział
klasa
Zajęcia edukacyjne
Nazwa programu, autorzy, nr dopuszczenia
Numer w szkolnym zestawie
Uwagi
IV a, b Język polski "To lubię" - M. Jędrychowska, H. Mrozek, J. Steczko, Z.A. Kłakówna, DKW - 4014 - 127/99 SP-61 - IV - 15/2004  
IV a, b Historia i społeczeństwo "Człowiek i jego cywilizacja" - W. Surdyk - Fertsch, B. Szeweluk-Wyrwa, G. Wojciechowski DKW - 4014 - 175/99 SP-61 - IV - 16/2004  
IV a, b Matematyka "Matematyka 2001" - M. Dąbrowski, P. Piskorski, W. Zawadzki DKW - 4014 - 37/99 SP-61 - IV - 17/2004  
IV a, b Sztuka DKW - 4014 - 152/99 PLASTYKA St. Stopczyk, B. Neubart WsiP S.A. DKW - 4014 -155/99 MUZYKA U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek SP-61 - IV - 18/2004  
IV a, b Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla kl. IV - VI szkoły podstawowej - E. Lewandowska, B. Maciszewska DKW - 4014 - 43/00 SP-61 - IV - 19/2004  
IV a, b Przyroda "Przyroda" - praca zbiorowa Wyd. ABC DKW - 4014 - 241/99 SP-61 - IV - 20/2004  
IV a, b Wychowanie fizyczne Autorski program wych. Fiz. - Al. Romanowska DKW - 4014 - 68/99 SP-61 - IV - 21/2004  
IV a, b Religia Program - "Wezwani przez Boga" AZ-2-01/1 SP-61 - IV - 22/2004 Podręcznik "Powołani przez Boga Ojca" Nr AZ - 21 - 01/1-2
IV a, b Informatyka Autorski program nauczania
informatyki
E.Kowalczyk, R.Siciarz, L.Kłodziński
DKW - 4014 - 24/99
SP-61 - IV - 23/2004  
IV a, b Technika "Dwa łyki techniki" Z.K. Dembek cz. I
DKW - 4014 - 195/99
SP-61 - IV - 24/2004  

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

Oddział
klasa
Ścieżki edukacyjne
Nazwa programu, autor, nr dopuszczenia
Numer w szkolnym zestawie programowym
Uwagi
IV a, b Edukacja prozdrowotna "Kim jestem, kim mogę być ?" B. Bleja-Sosna DKW - 4014 - 264/99 SP-61 - IV - 25/2004  
IV a, b Edukacja ekologiczna "Kim jestem, kim mogę być ?" B. Bleja-Sosna DKW - 4014 - 264/99 SP-61 - IV - 26/2004  
IV a, b Edukacja czytelnicza i medialna "To lubię" M.Jędrychowska, H.Mrazek, J.Steczko, Z.A.Kłakówna DKW - 4014 - 127/99 SP-61 - IV - 27/2004  
IV a, b Wychowanie do życia w społeczeństwie •  edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, •  wychowanie patriotyczne i obywatelskie "Kim jestem, kim mogę być ?" B. Bleja-Sosna DKW - 4014 - 264/99 SP-61 - IV - 28/2004
SP-61 - IV -28A/2004
SP-61 - IV - 28B/2004
 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
DLA KL. V
W ROKU SZKOLNYM 2004/2005
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61


Oddział
klasa
Zajęcia edukacyjne
Nazwa programu, autora, nr dopuszczenia
Numer w szkolnym zestawie
Uwagi
V a, b, c Język polski "To lubię" M. Jędrychowska, Z. A. Kłakówna DKW - 4014 - 127/99 SP-61 - V - 29/2004  
V a, b, c Historia "Człowiek i jego cywilizacja" - W.Surdyk-Fertsch, B.Szeweluk-Wyrwa, G.Wojciechowski DKW - 4014 -175/99 SP-61 - V - 30/2004  
V a, b, c Matematyka "Matematyka 2001" M. Dąbrowski, P. Piskorski, W. Zawadowski DKW - 4014 - 37/99 SP-61 - V - 31/2004  
V a, b, c Sztuka (plastyka + muzyka) PLASTYKA - S.Stopczyk, B.Neubart DKW - 4014 - 152/99 MUZYKA - U.Smoczyńńska, K.Jakóbczak-Drążek DKW - 4014-155/99 SP-61 - V - 32/2004  
V a, b, c Technika "Dwa łyki techniki" cz. II Z. K. Dembek DKW - 4014 - 195/99 SP-61 - V - 33/2004  
V a, b, c Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla kl. IV - VI szkoły podstawowej E.Lewandowska, B.Maciszewska DKW - 4014 - 43/00 SP-61 - V - 34/2004  
V a, b, c Przyroda "Przyroda" - praca zbiorowa Wyd. ABC DKW - 4014 - 241/99 SP-61 - V - 35/2004  
V a, b, c Wychowanie fizyczne •  Romanowska DKW - 4014 - 68/99 SP-61 - V - 36/2004  
V a, b, c Religia "Wezwani przez Boga" Program Nr AZ - 2 -01/1 SP-61 - V - 37/2004 Podręcznik "Umiłowani
w Chrystusie" Nr AZ - 22 - 01/1 - 2
V a, b, c Informatyka DKW - 4014 - 56/99 DKW - 4014 - 5/99 SP-61 - V - 38/2004  

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

Oddział
klasa
Ścieżki edukacyjne
Nazwa programu, autor, nr dopuszczenia
Numer w szkolnym zestawie programowym
Uwagi
V a, b, c Edukacja prozdrowotna "Kim jestem, kim mogę być ?" B. Bleja-Sosna DKW - 4014 - 264/99 SP-61 - V - 39/2004  
V a, b, c Edukacja ekologiczna "Kim jestem, kim mogę być ?" B. Bleja-Sosna DKW - 4014 - 264/99 SP-61 - V - 40/2004  
V a, b, c Edukacja czytelnicza i medialna "To lubię" Z.A.Kłakówna DKW - 4014 - 127/99 SP-61 - V - 41/2004  
V a, b, c Wychowanie do życia w społeczeństwie •  edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe
w regionie, •  wychowanie patriotyczne i obywatelskie
"Kim jestem, kim mogę być ?" B. Bleja-Sosna DKW - 4014 - 264/99 SP-61 - V - 42/2004
SP-61 - V - 42A/2004
SP-61 - V - 42B/2004
 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
DLA KL. VI
W ROKU SZKOLNYM 2004/2005
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61


Oddział
klasa
Zajęcia edukacyjne
Nazwa programu, autor, nr dopuszczenia
Numer w szkolnym zestawie
Uwagi
VI a, b, c Język polski "To lubię" M. Jędrychowska, Z.A. Kłakówna DKW - 4014 - 127/99 SP-61 - VI - 43/2004  
VI a, b, c Historia "Człowiek i jego cywilizacja" -
W. Surdyk-Fertsch, B.Szeweluk-Wyrwa, G.Wojciechowski DKW - 4014 - 175/99
SP-61 - VI - 44/2004  
VI a, b, c Matematyka "Matematyka 2001" M. Dąbrowski, P. Piskorski, W. Zawadowski DKW - 4014 - 37/99 SP-61 - VI - 45/2004  
VI a, b, c Język angielski Program nauczania j. angielskiego dla klas IV - VI szkoły podstawowej E.Lewandowska, B.Maciszewska DKW - 4014 - 43/00 SP-61 - VI - 46/2004  
VI a, b, c Sztuka MUZYKA - U.Smoczyńska, K.Jakóbczak-Drążek DKW - 4014 - 155/99 PLASTYKA - S.Stopczyk, B.Neubart DKW - 4014 - 152/99 SP-61 - VI - 47/2004  
VI a, b, c Informatyka DKW - 4014 - 56/99
DKW - 4014 - 5/99
SP-61 - VI - 48/2004 Kompilacja
VI a, b, c Wychowanie fizyczne A. Romanowska
DKW - 4014 - 68/99
SP-61 - VI - 49/2004  
VI a, b, c Religia "Wezwani przez Boga" Program Nr AZ - 2 - 01/1 SP-61 - VI - 50/2004 Podręcznik "Uświęceni w Duchu Świętym" Nr AZ - 23 -01/1-2
VI a, b, c Przyroda "Przyroda" Wyd. ABC DKW - 4014 - 241/99 SP-61 - VI - 51/2004  

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

Oddział
klasa
Ścieżki edukacyjne
Nazwa programu, autor, nr dopuszczenia
Numer w szkolnym zestawie programowym
Uwagi
VI a, b, c Edukacja prozdrowotna "Kim jestem, kim mogę być ?" B. Bleja-Sosna DKW - 4014 - 264/99 SP-61 - VI - 52/2004  
VI a, b, c Edukacja ekologiczna "Kim jestem, kim mogę być ?" B. Bleja-Sosna DKW - 4014 - 264/99 SP-61 - VI - 53/2004  
VI a, b, c Edukacja czytelnicza i medialna "Kim jeste, kim mogę być ?" B. Bleja-Sosna DKW - 4014 - 264/99 SP-61 - VI - 54/2004  
VI a, b, c Wychowanie do życia w społeczeństwie •  edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, •  wychowanie patriotyczne i obywatelskie "Kim jestem, kim mogę być ?" B. Bleja-Sosna DKW - 4014 - 264/99 SP-61 - VI - 55/2004 SP-61 - VI -55A/2004 SP-61 - VI -55B/2004